ἐπιλανθάνομαι

ἐπιλανθάνομαι
ἐπιλανθάνομαι mid.: fut. ἐπιλήσομαι LXX; 2 aor. ἐπελαθόμην; pf. (also w. pass. mng., Kühner-G. I p. 120) ἐπιλέλησμαι. Pass: fut. ἐπιλησθήσομαι LXX (s. λανθάνω; Hom.+).
to not have remembrance of someth., forget w. gen. (Hom. et al., also LXX, Philo, Joseph.) of the pers. (cp. also PSI 353, 16; Gen 40:23; Dt 6:12 al.; ApcMos 31) 1 Cl 35:11 (Ps 49:22); B 10:3; Hs 6, 4, 2; GJs 13:2; 15:3. W. gen. of thing (Diod S 4, 61, 6; OGI 116, 15; Herm. Wr. 10, 6; Ps 105:13; 118:16; 1 Macc 1:49; 2 Macc 2:2; Jos., Bell. 6, 107, Ant. 2, 327; 10, 195) Hv 3, 13, 2; GJs 12:2. Foll. by acc. of thing (Hdt. 3, 46 al.; UPZ 61, 10 [161 B.C.]; PLond III, 964, 9 p. 212 [II/III A.D.]; POxy 744, 12; 1489, 3; LXX) τὰ ὀπίσω what lies behind, perh. in the sense disregard, put out of mind (s. 2) Phil 3:13; τὰς ἐντολάς Hs 6, 2, 2. W. inf. foll. (Hyperid. 2, 8; Aelian, VH 3, 31) Mt 16:5; Mk 8:14. W. ὅτι foll. (Jos., C. Ap. 1, 230) 1 Cl 46:7. W. indir. quest. foll. ὁποῖος ἦν what sort of person he was Js 1:24.—Hs 6, 5, 3.
to be inattentive to, neglect, overlook, care nothing about w. gen. of thing (Diod S 4, 64, 1 ἐπιλαθόμενος τοῦ χρησμοῦ=he disregarded the oracle; Ps 9:13; 73:19, 23) τοῦ ἔργου ὑμῶν Hb 6:10. ἐπιλάθου τοῦ πλούτου καὶ τοῦ κάλλους σου no longer give thought to your wealth or beauty AcPl Ha 2, 21. W. neg. (X., Ages. 2, 13 τοῦ θείου) τῆς φιλοξενίας 13:2. τῆς εὐποιί̈ας, κοινωνίας vs. 16. Pass. (cp. Is 23:16) ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ not one of them has escaped God’s notice Lk 12:6.—DELG s.v. λανθάνω. M-M.

Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία. 2015.

Look at other dictionaries:

 • ἐπιλανθάνομαι — cause to forget pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλάθῃ — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj mp 2nd sg ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj act 3rd sg ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj mid 2nd sg ἐπιλά̱θῃ , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres subj mp 2nd sg (doric) ἐπιλά̱θῃ , ἐπιλανθάνομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλάθεσθε — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor imperat mid 2nd pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor ind mid 2nd pl (epic ionic) ἐπιλά̱θεσθε , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres imperat mp 2nd pl (doric) ἐπιλά̱θεσθε , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres ind mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλάθησθε — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj mp 2nd pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj act 2nd pl (epic) ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj mid 2nd pl ἐπιλά̱θησθε , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres subj mp 2nd pl (doric) ἐπιλά̱θησθε ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλαθομένων — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor part mid fem gen pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor part mid masc/neut gen pl ἐπιλᾱθομένων , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres part mp fem gen pl (doric) ἐπιλᾱθομένων , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλαθόμενον — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor part mid masc acc sg ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor part mid neut nom/voc/acc sg ἐπιλᾱθόμενον , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres part mp masc acc sg (doric) ἐπιλᾱθόμενον , ἐπιλανθάνομαι cause to forget… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπέλαθον — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor ind act 3rd pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor ind act 1st sg ἐπέλᾱθον , ἐπιλανθάνομαι cause to forget imperf ind act 3rd pl (doric) ἐπέλᾱθον , ἐπιλανθάνομαι cause to forget imperf ind act 1st sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλαθόμεθα — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor ind mid 1st pl (epic ionic) ἐπιλᾱθόμεθα , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres ind mp 1st pl (doric) ἐπιλᾱθόμεθα , ἐπιλανθάνομαι cause to forget imperf ind mp 1st pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλαθώμεθα — ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj mp 1st pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget aor subj mid 1st pl ἐπιλᾱθώμεθα , ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres subj mp 1st pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλανθάνεσθε — ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres imperat mp 2nd pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres ind mp 2nd pl ἐπιλανθάνομαι cause to forget imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιλανθάνῃ — ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres subj mp 2nd sg ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres ind mp 2nd sg ἐπιλανθάνομαι cause to forget pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”